Prøver

Dansk Schweisshundeforening afholder hvert år et antal schweissprøver.

Prøverne bedømmes efter DKK´s regler.

Regler for foreningens Eliteschweissprøve kan ses her.

Foreningen betragter DKK reglerne som minimumskrav og har vedtaget yderligere kvalitetssikring i form af:

  1. Dommere kan ikke afprøves på prøver, hvor de samtidig dømmer.
  2. Hjælpere kan ikke afprøves på prøver, hvor de er hjælpere.
  3. Dommere kan ikke dømme hunde af eget opdræt.
  4. Dommere kan ikke dømme hunde de ejer eller har ejet.
  5. Dommere kan ikke dømme nærtstående familiemedlemmer.
  6. Der betales kørepenge til hjælpere.
  7. Dommerliste meddeles foreningen

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder