Vision

Bestyrelsen har en vision om at Dansk Schweisshundeforening skal blive til det foretrukne sted at gå hen, når man ønsker at tilegne sig viden om sporarbejde, der er relateret til eftersøgning af klovbærende vildt. For ud af den store mængde sporinteresserede vil, og skal, der komme dedikerede hundeførere, som seriøst arbejder med deres hund for at komme i Schweissregistret.

Siden 2005 har den til enhver tid siddende bestyrelse haft fokus på den strategi- og handlingsplan, der i sin tid blev udarbejdet for årene 2005 til 2009 og efterfølgende for årene 2009 tll 2013.

Det er blandt andet gjort ved, at vi nu har indarbejdet en fast aktivitet, at gennemføre et schweisskursus hver andet år i Nymindegablejren på Jyllands vestkyst. Kurset bliver gennemført som internatkursus over en weekend i marts måned. Kurserne har, og vil også fremover have,  omdrejningspunkt omkring temaet ”Individuel fært” i den klare erkendelse, at det er her, vore hunde skal udmærke sig i forhold til at holde en acceptabel successrate på de gennemførte eftersøgninger.

Sideløbende med denne kursusaktivitet udfordrer vi samtidig schweissprøvesystemet. Et kendt ordsprog siger ”Øvelse gør mester” og jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Derfor er det også nødvendigt til stadighed at løfte overliggeren for, hvad der er muligt for en schweissekvipage at kunne præstere. Foreningens Eliteschweissprøve, der bliver afholdt hvert år den første weekend i september, skal hele tiden med rette kunne kalde sig for en Eliteprøve. De ekvipager, der gennemfører denne prøve, skal med stolthed i stemmen kunne sige, at de tilhører eliten inden for schweiss-spor.

I arbejdet med at fremme interessen for eftersøgning af klovbærende vildt har foreningen oprettet et korps af formidlere, der gennem foredrag, kurser og deltagelse på messer og udstillinger kan formidle budskabet til både jægere, jagtforeninger, specialhundeforeninger, eller andre hundeejere, der ønsker at aktivere deres hunde med sporarbejde.

Bestyrelsen vil fortsat måle den overordnede succes på evnen til at fastholde vore medlemmer, og evnen til at tiltrække nye, så foreningen har et solidt økonomisk fundament at bygge sine aktiviteter på. Den eneste sikre indtægtkilde for foreningens virke, er vore medlemmers indbetaling af kontingent. Ud over vore aktive medlemmer, ser vi også gerne medlemmer, der i den gode sags tjeneste ønsker at støtte foreningens arbejde.

Velkommen i Dansk Schweisshundeforening.

Michael Ramlau-Hansen

Formand.

   

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder