Strategiplan

På generalforsamlingen i 2003 blev det fastslået, at medlemmerne ønsker en forening, der virker relativt snævert ud fra sit formål, som beskrevet i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen tog naturligvis dette til efterretning. Derfor blev den første strategi - og handlingsplan iværksat af bestyrelsen i 2005, forinden var planens indhold blevet præsenteret for foreningens medlemmer.

Strategien tager udgangspunkt i, at bestyrelsen ønsker at udstikke retningsliner for foreningens aktiviteter i en 5 års periode samt opstille strategimål for samme.

Den første strategi- og handlingsplan blev afsluttet i 2009, og blev afrapporteret til generalforsamlingen. En omtale heraf kan læses i referatet fra generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen i 2014 fremlagde bestyrelsen Strategi- og handlingsplan 2014-2018 som du kan se i sin helhed HER.

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder