Prøveregler

DKK´s schweissprøveregler kan hentes her.

Prøveregler for Eliteschweissprøven kan hentes her, og tilmeldingsblanket kan hentes her

Skematisk illustration af sporenes opbygning på Eliteschweissprøven i 2011.
Af skitsen fremgår følgende elementer:
Tilbagegang (med stifinderafledning)
Krydsning af vej i bue efter spids vinkel, hvor spidsen rører vejsiden.
Stjerne
Rundkørsel
Knæk
500 meter Hetz med tilbagegang.

Regler for Schweisshundeforeningens regler for prøver uden dommerledsagelse kan hentes her.

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder