Kursustyper

Dansk Schweisshundeforening tilbyder nu alle sporinteresserede et kursuskoncept baseret på foreningens formidlerkorps. De udbudte kurser er alle af een dags varighed og bygget op over samme struktur:

- Grundlæggende teori.

- Demonstration i praksis

- Praktik og udredning af spor

Kursusstederne er markeret med numre. Disse numre refererer til følgende kategorier:

Kategori 1:

Hundeførere der ønsker at komme igang med sporarbejde.

Mål: Kursisten bibringes en viden om træningsmetoder til en 400 m / 3 timers prøve, samt en viden om prøvens opbygning.

Kategori 2:

Hundeførere der har gennemført en 3 timers prøve.

Mål: Kursisten bibringes en viden om træningsmetoder til en 400m / 20 timers prøve, samt en viden om prøvens opbygning.

Kategori 3 (Nyt uder udvikling "Udvidet schweiss kursus"):

Adgangs krav; har søgt om optagelse til register.

Mere tilgår snarest.

Kategori 4:

Legitimerede schweisshundeførere, der ønsker ny hund optaget i Schweissregistret.

Mål: Kursisten bibringes en viden om træningsmetoder til en egnethedstest.

På kurset vil der blive tilbudt sportræning.

Kategori 1 + 2 kan henvende sig direkte til formidleren, hvor man ønsker at deltage på kursus. Der meldes til efter først til mølle princippet. Skulle kurset være overtegnet, vil foreningens medlemmer have førsteprioritet. Kurserne annonceres her på hjemmesiden, eller det aftales med formidleren, hvornår kurset gennemføres.

Kategori 3 + 4 vil blive henvist til kursussted via Schweisssekretariatet.

Kursusgebyr: Kr. 300,-  for medlemmer og kr. 400,- for ikke medlemmer, der betales direkte til formidleren på det valgte kursussted.

 

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder