Nyheder

< Nyhedsarkiv 2018

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Til medlemmerne af Dansk Schweisshundeforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 25. februar 2018 kl. 10.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Tilmelding skal ske senest den 20. februar til Finn Møller på fimoeller@bknet.dk eller SMS til 20301501. For at kunne deltage på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt. 

Indkaldelsen:

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Regnskab

4. Budget

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter

7. Valg til revisor og -suppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Dagens program:

09.00 – 10.00 Morgenkaffe med rundstykker

10.00 – 12.00 Generalforsamling

12.00 – 13.00 Frokost med gule ærter

 13.00 - 15.00 Præsentation af resultaterne af foreningens forskningsprojekter I og II ved dyrlæge PhD Iben Meyer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder