Nyheder

< Nyhedsarkiv 2019

Nyheder

Opråb - generalforsamling

Kære medlemmer,

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig generalforsamlingen i Schweisshundeforeningen den 23. februar 2019 kan du stadig nå at få en plads. 

På nuværende tidspunkt er der desværre kun tilmeldt 10 medlemmer udover bestyrelsen, og det er åbenlyst meget vigtigt for foreningens fremtid, at der er et større fremmøde.

Som det fremgår af nedenstående indkaldelse, er der i år valg til fire bestyrelsesposter og to suppleanter. Formanden og et bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvalg. 

De to suppleanter ønsker ligeledes ikke at genopstille.

Det er nuværende eller tidligere registrerede schweisshundeførere som kan vælges ind i bestyrelsen, men alle foreningens medlemmer har stemmeret.

For at tilmelde generalforsamlingen skal du have indbetalt kontingentet. Vi har tidligere meddelt at deadline for indbetaling var senest 8. februar 2019. 

Denne deadline forlænges hermed til 18. februar 2019 som også er sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen. 

Kontingentet 225 kr. kan indbetales via Netbank 4426-6841104 eller som Mobilepay på 91002. Husk at angive dit navn. 

 

Med venlig hilsen

Schweisshundeforeningen, bestyrelsen

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder