Nyheder

< Nyhedsarkiv 2019

Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem

Som konsekvens at generalforsamlingen den 23. februar 2019, hvor det ikke var muligt at vælge en bestyrelse, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2019 kl. 10:00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af formand (vælges for 2 år)

3.       Vag af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år)

4.       Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

5.       Valg af revisor og suppleant

Det skal understreges, at bliver der ikke valgt en bestyrelse vil en opløsning af foreningen kunne blive konsekvensen.

Der skal være betalt kontingent for 2019 for at kunne deltage i den ekstraordinære generealforsamling.

 

Med venlig hilsen
 
Dansk Schweisshundeforening

Vedhæftet:

Udkast til referat fra den ordinære generalforsamling 2019

Formandensberetning

Regnskab 2018

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder