Formandens beretning 2022

Formandens beretning 2022

Så blev det igen tid til generalforsamling og dermed også at der skal aflægges beretning for årets gang i Dansk Schweisshundeforening.Året startede med afholdelsen af sommerarrangementet på Langeland, hvor temaet var dåvildt. En utrolig spændende weekend i gode rammer...