Formanden har ordet

Formanden har ordet

Kære medlem af Dansk SchweisshundeforeningPå den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts var foreningen meget tæt på at lande en Brexitaftale. For at sikre foreningens fremtid var der behov for, at nye kræfter trådte i karakter og indgik i en kommende...
Ny bestyrelse

Ny bestyrelse

På dagens ekstraordinære generalforsamling lykkedes det, at skabe det fornødne grundlag for foreningens videre eksistens. De fremmødte bakkede enstemmigt den siddende bestyrelse op og godkendte forslag om at der med virkning fra og med i dag kan vælge op til to...
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsomling

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem Som konsekvens at generalforsamlingen den 23. februar 2019, hvor det ikke var muligt at vælge en bestyrelse, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2019 kl. 10:00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.  Dagsorden:...
Forskningsprojektet

Forskningsprojektet

2018 Afrapportering på forskningsprojektet af Iben Læs de to rapporter her: Hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde – evnen til at følge et bestemt individ. Hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde – betydningen af indlæringsmetoder og...