Formandens beretning 2022

Formandens beretning 2022

Så blev det igen tid til generalforsamling og dermed også at der skal aflægges beretning for årets gang i Dansk Schweisshundeforening.Året startede med afholdelsen af sommerarrangementet på Langeland, hvor temaet var dåvildt. En utrolig spændende weekend i gode rammer...
Donation fra Grethe og Peder Kilts Fond

Donation fra Grethe og Peder Kilts Fond

Dansk Schweisshundeforening har modtaget en donation fra Grethe og Peder Kilts Fond.   Fondens formål er at uddele midler til gavn og gælde for alvorligt syge eller handicappede børn, eller børn, der har sociale behov, til f.eks. ferieophold, konkrete ønsker om f.eks....