Dansk Schweisshundeforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER 2022 KL. 18:30, spisning fra kl. 17.30
I DARE AKTIVITETSCENTER
STENSBJERGVEJ 45
7840 SKIVE

Tilmelding skal ske senest den 10. september til Benny Frænde på
mail: kasserer.ds@gmail.com” eller SMS til 21 47 94 90.

For at kunne deltage på generalforsamlingen, skal kontingentet kr. 275,- være betalt.

Vær opmærksom på vores differentierede kontingentbetaling. Kun medlemmer der har betalt kr. 275,- er stemmeberettiget på vores generalforsamling.

DAGSORDEN

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen.
3. Valg af suppleanter.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Dansk Schweisshundeforening

LINKS

Formandens beretning 2022

Formandens ord 2022: Udvikling eller afvikling af Dansk Schweisshundeforening?