Kære medlem af Dansk Schweisshundeforening

På den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts var foreningen meget tæt på at lande en Brexitaftale. For at sikre foreningens fremtid var der behov for, at nye kræfter trådte i karakter og indgik i en kommende bestyrelse. En redningsaktion lykkedes i sidste øjeblik – og lad mig begynde med at takke de fremmødte for tilliden og det nye valg til formandsposten.

Jeg har selv været medlem af vores forening i 10 år, og det var her, at min interesse for arbejdet med praktisk brug af hundene, schweissarbejdet og målrettet træning af hunden opstod. Jeg har været igennem foreningens uddannelsessystem nemlig kursus 1, 2 & 3, og det lykkedes i 2012 at blive optaget i Schweissregisteret, hvor jeg i dag florerer i Stoholm og omegn i det midtjyske.

Privat er jeg gift med Pernille, som jeg sammen med har 3 dejlige børn, to hunde (Ruhåret hønsehund og Labrador) og et sommerhus. Arbejdsmæssigt har jeg i knap 20 år været leder i fødevareindustrien, i flere lande og med mange rejsedage. For 1 år siden tog jeg en beslutning om at ”stå af ræset” og søgte tilbage til de værdier, som giver størst mening for mig nemlig naturen og højt til loftet. I dag er jeg studerende og uddanner mig til Skov,- og naturtekniker.

Min hensigt med formandsposten er at samle foreningen omkring vores fælles interesse og sikre, at vi også i fremtiden har en forening, der varetager disse. Formålet med vores forening er at fremme interessen for og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Det er derfor meget vigtigt for den kommende bestyrelse, at vores fremtidige aktiviteter peger i retning af dette formål. Vi er så småt gået i gang med analysearbejdet omkring foreningens nuværende situation. Primo april mødes vi til vores første bestyrelsesmøde, hvor bl.a. bestyrelsen skal konstitueres, hvorefter vi for alvor kan tage handskerne på og påbegynde arbejdet med en ny strategi. I den nye strategi er det vigtigt for os at tage et grundigt blik på den medlemsundersøgelse, der blev foretaget i 2017 samt tage stilling til de mange forslag, der kom til generalforsamlingen den 25. februar i år.

Jeg sad forleden og bladrede i gamle udgaver af medlemsbladet ”Schweisshunden”. Bag på nærmest samtlige af disse står på sporet af seriøst hundearbejde. I bestyrelsen vil vi finde vores og foreningens spor, vi vil sammen med jer medlemmer arbejde seriøst med opgaven og sikre, at hundearbejdet er i centrum for vores og foreningens arbejde. Vi glæder os til at komme i gang.

En forening er ingenting uden sine medlemmer, og i bestyrelsen ønsker vi dialog – så dermed en opfordring til at møde op, ringe eller skrive, hvis du har ideer, ønsker, spørgsmål eller andet. Vi har intentioner om at informere jer løbende via hjemmesiden; næste gang efter vores bestyrelsesmøde i april.

 

Formanden

Kenneth Jensen