Foreningslivet, som vi kender det, er under forandring. Og tilsvarende er de fællesskaber, de indeholder.

Dansk Schweisshundeforening blev stiftet i 1990 og i mere end 30 år har foreningens formål været det samme: At fremme interessen for- og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Ligeledes fra start har foreningen skullet være det naturlige valg for alle schweisshundeførere, jægere og sporinteresserede, der ønsker at beskæftige sig med og dygtiggøre sig inden for eftersøgning af skadet, klovbærende vildt.

Meget har forandret sig i de forgangne 30 år, og spørgsmålet er, om Dansk Schweisshundeforening har formået at følge med tidens udvikling? Faktum her i 2022 er, at foreningen ikke længere er et naturligt valg for schweisshundeførerne, og schweissarbejdet er organiseret ganske anderledes i dag end i 1990. Aktiviteterne foregår i dag mere i lokalområderne end på landsplan, det foregår i dag typisk blandt koordinatorerne og i forskellige udvalg i Schweissregistret.

Spørgsmålet er: Er der frivillige kræfter i vores register som vil vores forening? Skal foreningen stå er der brug for meget mere hjælp, inspiration, kunnen og indsigt til at håndtere de udfordringer, som er resultatet af den nye virkelighed, vi lever i her 30 år efter stiftelsen.

Foreningens navn lægger tydeligt op til at være en forening for (førerne af) schweisshunde. Implicit forstået og antaget, at langt størsteparten af Danmarks schweisshundeførere skulle stå på medlemslisten. I dag er omtrent halvdelen af landets schweisshundeførere medlem af vores forening. Næste spørgsmål melder sig derpå: Har Dansk Schweisshundeforening mistet sit eksistensgrundlag? Vi sætter i dag stor pris på vores skare af sporinteresserede medlemmer, men det har aldrig været intentionen, at denne del af medlemssegmentet skal være det bærende element.

Den 26. august 2022 afholder foreningen den årlige generalforsamling.

Skal vi udvikle eller afvikle?

Det er op til de resterende schweisshundeførere i foreningen. Er du schweisshundefører og har du lyst til at tage udfordringen op, så lad os tage dialogen.

Udover at være schweisshundefører, tidligere koordinatorsuppleant og nuværende formand i Dansk Schweisshundeforening er jeg bl.a. også (og først og fremmest) far til 3 unge børn. Mine 2 drenge er fodboldgale og spiller fodbold i den lokale forening, og det er helt naturligt i vores familie, at jeg selv er en del af begge drenges hold. Som træner for det lokale U10-drengehold er det en glæde for mig at opleve, at en del af sammenholdet blandt forældrene er, at man skiftes til trøjevask, kørsel til udekampene og medbringer frugt på skift til pauserne i kampene. Foreningslivet er et kollektivt gode, som vi alle sammen på en eller anden måde har gavn af – men for at foreningslivet (herunder Dansk Schweisshundeforening) fremover skal bestå kræves, at flere yder en indsats ligesom forældrene på U10-holdet.

I bestyrelsen har vi drøftet nye modeller for, hvordan vi kan fordele ansvaret på måder, så det ikke udelukkende hænger på en lille skare af frivillige ildsjæle.

Reelt har vi dog måttet sande, at det er svært at finde frivillige schweisshundeførere, der er villige til at tage de lange, seje træk i form af fx bestyrelsesposter eller andre foreningsopgaver, som kræver timer hver uge. En konsekvens af dette blev da også, at vi i 2020 måtte igennem en vedtægtsændring for at tillade, at ikke-registrerede schweisshundeførere kunne blive en del af bestyrelsen. Uden denne ændring var foreningens forsatte eksistens på daværende tidspunkt ikke mulig. På denne baggrund har Michael Jensen siddet som en solid og god repræsentant i bestyrelsen, og Michael har bl.a. været en stor drivkraft på vores sommerarrangementer og som prøveleder i det jyske. Ønsket om optagelse i Schweissregistret er imidlertid ikke gået i opfyldelse for Michael, og med denne bristede drøm i bagagen føler Michael ikke længere, at bestyrelsesarbejdet giver mening. Michael er derfor ikke længere at finde i bestyrelsen. Som formand for foreningen har jeg de bedste anbefalinger til Michael, og der skal lyde en stor tak for den store indsats.

I den nuværende bestyrelse har vores kasserer Benny Frænde Jensen og næstformand Leif Stonor Nielsen tilsammen siddet i bestyrelsen i mere end 20 år. Utallige timer er brugt på styring af foreningens økonomi, introduktionsbreve til nye medlemmer, styring af schweissprøver osv. Foreningens post i Schweissudvalget har Leif Stonor Nielsen bidraget til i mange år, og den rådgivende funktion ift. Naturstyrelsen er blevet udfyldt til glæde og gavn for foreningens medlemmer. Disse to kapaciteter er begge på valg til den kommende generalforsamling, og begge ønsker at udtræde af bestyrelsen. Deres snarlige udtrædelse er ærgerlig, men ventet, da begge for godt 3 år siden og efter gensidig aftale samtykkede i bestyrelsesposterne for en kortere periode.

Også her siger vi tusinde TAK for et fantastisk arbejde!

 

Formand

Kenneth Jensen