Dansk Schweisshundeforening indkalder til ordinær generalforsamling LØRDAG D. 22. FEBRUAR 2020 KL. 10:00

(morgenmad fra kl. 9.00)


PÅ FJELSTED SKOVKRO
STORE LANDEVEJ 92
5592 EJBY


Datoen er tidligere annonceret i Schweisshunden 2019
Mød op og få en hyggelig dag sammen med alle dine medlemskollegaer.

Tilmelding skal ske senest den 10. februar til Benny Frænde på
mail: kasserer.ds@gmail.com
” eller SMS til 21 47 94 90.
For at kunne deltage på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt.

DAGSORDEN

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Regnskab
4. Budget
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg til revisor + suppleant. 
8. Indkomne forslag: 

    1. der stilles forslag om, at kontingentet forhøjes med kr. 50,- pr. medlem fra og med år 2021, yderligere information og begrundelse herfor fremlægges på generalforsamlingen

    2. der stilles forslag om, at dagsordenen i foreningens vedtægter § 5 tilføjes et nyt “Punkt 5 Fastlæggelse af kommende års kontingent”, øvrige punkter rykkes derved, således dagsordenen fremover indeholder 10 faste punkter. 

9. Eventuelt.

 

Dagens program:
09.00 – 10.00 Morgenkaffe med rundstykker 
10.00 – 12.00 Generalforsamling
12.00 – 13.00 Frokost med gule ærter og kålpølser 

Med venlig hilsen
Dansk Schweisshundeforening