Kære medlem

Julen og nytåret står for døren, hvilket er en god anledning til at gøre status over året, der rinder ud. Og hvilket usædvanligt og uforudsigeligt år, det har været…

Vi har alle kæmpet mod og med samfundets nyeste fjende Corona, hvilket har givet forskellige benspænd for bestyrelsesarbejdet undervejs i 2020. For der er ingen tvivl om, at Corona slider og har slidt på foreningslivet siden marts måned. Vi har set kurser, workshops, prøver og øvrige aktiviteter blive aflyst og meget af bestyrelsesarbejdet har været elektronisk.

2020 har på mange måder været et vanskeligt år for vores forening, men det har også været et år, hvor bredden i vores medlemsskare har haft stor betydning: Vi har lanceret en ny elektronisk version af medlemsbladet Schweisshunden, og i tilvirkningen af denne har vi haft glæde af nye medlemmer til artikelskrivning. Sideløbende har nogle af landets mest erfarne schweisshundeførere bidraget med erfaringer og viden til en ny erfaringslog, hvor erfaringer med de mest hyppige anskydningstyper er nedskrevet. Vi har desuden udgivet artiklen At blive schweisshundefører kræver en engageret aspirant med gode råd og anbefalinger til kommende aspiranter. Disse (og andre) tiltag er foretaget bevidst i tråd med foreningens formål som er At fremme interessen for- og viden om eftersøgning af klovbærende vildt.

Foreningen nyder til stadighed stor opbakning fra medlemmerne, og vi har vi udgangen af året ca. 400 medlemmer. TAK for det! Flertallet af de registrerede schweisshundeførere støtter op om foreningen i kraft af deres medlemskab, hvilket vi fra bestyrelsens side er både glade for og stolte over. Vi betragter klart fagligheden i schweissarbejdet som en katalysator i vores videre foreningsarbejde. TAK til de mange medlemmer blandt registrerede hundeførere!

I 2021 holder vi fortsat snuden skarpt i sporet, og vi glæder os til at fortsætte vores involvering i Schweissudvalget, som har en rådgivende funktion overfor Naturstyrelsen bl.a.  i spørgsmål om schweissarbejdet og ved udpegning af nye schweisshundeførere. Kommende schweisshundeførere vil dominere bestyrelsesarbejdet i første halvdel af 2021, da vi i samarbejde med erfarne schweisshundeførere er ved at lægge sidste hånd på en ny aspirantprøve. Vi forventer at kunne tilbyde aspiranterne den nye prøve i foråret 2021.

I julehilsenen sidste år skrev vi, at der skal udvikling til for Dansk Schweisshundeforening for at vende tingene i gunstig retning. Den mission ville kræve, at vi stod sammen. Det synes vi egentlig, at vi er lykkedes meget godt med.

 

De bedste julehilsner fra bestyrelsen

På vegne heraf: Kenneth Jensen, Formand