Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019 – Dansk Schweisshundeforening 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 23. februar 2019 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 

Datoen er tidligere annonceret i Schweisshunden 2018.  

Tilmelding skal ske senest den 18. februar til Benny Frænde på kasserer.ds@gmail.com eller SMS til 2147 9490 For at kunne deltage på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Regnskab

4. Budget

5. Valg til bestyrelsen 
På valg er: 
Asger Kjærsgaard, formand – ønsker ikke genvalg
Rune Rübner-Petersen, næstformand
Benny Frænde, kasserer
Peter Holm Kristensen – ønsker at afgå

6. Valg af suppleanter På valg er: 
Tom Gerral Nielsen – ønsker ikke genvalg

7.   Valg til revisor + suppleant.

8.   Indkomne forslag. 9.   Eventuelt. 

Dagens program: 09.00 – 10.00 Morgenkaffe med rundstykker 10.00 – 12.00 Generalforsamling 12.00 – 13.00 Frokost med gule ærter 

Som det fremgår af punkt 5 og 6, så er hele bestyrelsen, med undtagelse af Leif Stonor Nielsen på valg, så der skal fra bestyrelsens side lyde en kraftig opfordring til foreningens medlemmer, om at møde op på generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen 

Dansk Schweisshundeforening