Kære medlem

Du ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår fra bestyrelsen i Dansk Schweisshundeforening.

Vi kan se tilbage på et spændende og travlt år, hvor vi gennem stort engagement og målrettethed har arbejdet med alle vores indsatsområder, der har til hensigt at skabe positiv udvikling for foreningens medlemmer.

Foreningen nyder igen stor opbakning fra medlemmerne og vi har ved udgangen af året rundet 400 medlemmer. Samlet set er ca. 2/3 af de registrerede schweisshundeførere medlem af foreningen og det er bl.a. også opbakningen fra jer, som vi er glade og stolte af, da vi betragter det som et udtryk for, at i har tillid til os, og i kan se, at sammen bidrager vores indsatser til foreningens formål; at fremme interessen for- og omkring eftersøgning af klovbærende vildt.

Vi oplever også en god støtte til foreningens arbejde på den politiske scene, hvor forskellige interessenter viser os stadig større tillid.

Samarbejde er i det hele taget et mantra for os i bestyrelsen – vi anerkender, at vi har større forudsætninger for at lykkedes med vores indsatser, hvis vi samarbejder med alle relevante aktører, da vi jo langt fra er de eneste, som er på den mission, at der skal udvikling til, hvis vi skal vende tingene i foreningen. Og den mission kræver, at vi står sammen.

En stor del af vores allervigtigste arbejde foregår imidlertid ude hos jer – vores medlemmer – og vi har i 2019 haft kontakt med mange af jer medlemmer gennem prøver, diverse arrangementer, erfaringsudveksling, formidling, kursus for aspiranter m.v.

I 2020 holder vi snuden skarpt i sporet – vi kender vores dagsorden, og den følger vi tæt, men samtidig ved vi også, at verden er omskiftelig, og der skal være frihed og rum til at navigere uden for kursen, når det er påkrævet.

De bedste julehilsner fra Bestyrelsen

Med venlig hilsen

Kenneth Jensen
Formand