Ny bestyrelse

På dagens ekstraordinære generalforsamling lykkedes det, at skabe det fornødne grundlag for foreningens videre eksistens.

De fremmødte bakkede enstemmigt den siddende bestyrelse op og godkendte forslag om at der med virkning fra og med i dag kan vælge op til to personer som ikke er eller har været Schweisshundeføre.

Opbakningen gjorde at tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer stillede deres kandidatur til rådighed hvis der kunne findes en formand og to medlemmer som ikke er eller har været schweisshundeføre.

Det lykkedes da Kenneth Jensen opstillede som kandidat til formandsposten og fik generalforsamlingens opbakning.

Bestyrelsen består således af:

Schweisshundeføre:

Kenneth Jensen – Formand

Leif Stonor

Benny Frænde

Peter Kristensen – Suppleant

 

Ikke nuværende eller tidligee schweisshundeføre:

Michael Jensen

Per Gabriel Buchardt Pedersen

Rasmus Rousing Andersen – Suppleant og ny webmaster 

Den nye bestyrelse vil snarest informere om den fremtidige strategi og kommende aktiviter.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling vil blive offentlig gjort så sart det er godkendt, ligsom hjemmesiden hurtigt vil blive opdateret med den nye bestyrelse.