Nymindegab 2012

SE REFERART FRA DE NORSKE DELTAGERE.

Dansk Schweisshundeforenings schweiss-seminar
den 17-18. marts 2012 på Nymindegab-lejren.
Vesterhavsvej 302, Nymindegab. 6830 Nørre Nebel.

Temaet for kurset er sporfasthed.
Indlæring og træning af hundens evne til at fastholde sporet af et bestemt individ.
Underviserne er en dansk dyrlæge med erfaring i fært og hundenæsens anatomi, svenske og
tyske hundefolk med erfaring i træning af hunde i duftdiskriminering og individfært samt

formanden for schweiss-registret.
Alt power point-materiale på tysk vil være oversat til dansk.
Seminaret er internat med overnatning i enkelt- og dobbeltværelser.
Altså inkl. fuld forplejning, sengetøj og håndklæder.
Hunde må ikke overnatte på værelserne.

Gebyret for deltagelse er et symbolsk beløb på 250 kr., som skal indbetales på
registreringsnr. 4955 kontonr. 4955631099.
Tilmeldingen forløber efter ”først til mølle”- princippet, og bliver først registreret, når beløbet
er indgået på kontoen.
For at kunne deltage, skal man være medlem af foreningen – dvs. kontingentet, som er 200 kr.
for 2012, skal være betalt -, og enten være, eller have været, aktiv legitimeret hundefører eller
have bestået en 20. timers prøve med en 1. præmie.
Der tilstræbes ligelig fordeling af register-hunde og 1. præmie-hunde.
Medbring
Godt humør, Garmin-pejl samt sporudrustning og hund efter aftale.
Fredag aften.
Der er mulighed for indkvartering, men ud over fagligt samvær og aftenkaffe, er
der ingen aktiviteter.

Lørdag.
09.00-10.00. Indkvartering og morgenkaffe
10.00-10.30. Velkomst Michael Ramlau
10.30-12.30. Hundens næse. Bille Ruwald.
Hvordan fungerer hundens næse, og hvorledes adskiller
hunden de enkelte komponenter i færtbilledet
12.30-13.30. Frokost og hundeluftning
13.30-14.30. Duftdiskriminering. Tobias Gustavsson.
Hvorledes kan hundens evne til at adskille individfært
udnyttes i træningen af sporhunde
14.30-15.00. Kaffe og hundeluftning
15.00-16.30. Fortsat
16.30-19.00. Praktisk udredning af rudelspor . Michael og Finn
Seks ”rudler” med et skadet individ skal spores i terrænet.
Sporene og hundenes søg registreres med Garmin-pejl
19.00. Middag
Aften. Evaluering af praktik med rudelspor. Michael og Finn
Sporene og hundenes søg vises på lærred.

Søndag:
8.00-9.00. Morgenkaffe
9.00-12.00. Prægning af den unge hund på vildtart. Harald Fischer
Hvorledes introduceres den unge hund til de vildtarter
den skal eftersøge
12.00-13.00. Frokost og hundeluftning
13.00-15.00. Teori omsat til praksis Harald Fischer
15.00 Udviklingen af schweiss-registret siden sidst, og et kik
Ind i fremtiden. . Ulrik Lorenzen
15.30: Afslutning