Nymindegab 2016

Schweiss-seminar den 02-03. april 2016
med mulighed for ankomst den 01. eftermiddag/aften.

Der er tradition for, at Dansk Schweisshundeforening, med toårs intervaller, gennemfører et gratis
schweiss-seminar på Nymindegab-lejren som internatkursus for medlemmerne.

Programmet er nu næsten færdigt, og det er tiden for tilmelding.
Vi har sammensat et interessant og lærerigt program både på den teoretiske- såvel som på den praktiske side.
Vi fortsætter hvor vi slap i 2014 med at holde fokus på råvildt, og de udfordringer som de svære eftersøgninger
kan frembringe. Vi indleder seminaret med et oplæg fra Kim Lindgren, www.råvildt.dk, der vil tale om råvildtet i
almindelighed, og om dyret reaktionsmønster efter skuddet, når dette ikke har leveret det ønskede resultat.
I sporarbejdet vil vi give hunden udfordringer, der kræver vedholdenhed, både i forbindelse med at finde
anskudsstedet, og i forbindelse med afslutning på en lang og krævende hetz.
Den anden del af seminaret vil dreje sig om hundens mentalitet. Her vil vi prøve at afdække hundens medfødte
adfærd ved at etablere en mentaltestbane, hvor vi kigger på hundens reaktionsmønster ved overraskelser og
forstyrrelser, og vi afprøver hundens naturlige nysgerrighed og skepsis; respekten for farligt vildt samt villighed
til at stoppe flygtende vildt.
Kravet for deltagelse er, at kontingentet er betalt for 2015 og 2016, og deltagende hunde skal mindst have 1.
præmie på en 3 timers prøve.
Tilmelding skal ske til foreningens kasserer på mail til fimoeller@bknet.dk hvor du skal angive, om du ønsker at
medbringe hund til sporarbejdet, og om du ankommer fredag aften. Seminaret er gratis, men med et gebyr for
deltagelse på 300 kr., som skal indbetales på Danske Bank 4426-4955631099. Tilmeldingen forløber efter
”først til mølle”-princippet, og bliver først registreret, når beløbet er indgået.
Hvis ønskerne om deltagelse med hund overskrider de praktiske muligheder, forbeholder bestyrelsen sig ret til
at lukke for tilgangen af hunde og oprette en venteliste.
De fleste værelser er med eget bad og toilet, men ellers er der bad og toilet på gangen.
Hunde må ikke opholde sig på værelserne.

Programmet kommer til at se nogenlunde således ud:
Lørdag
08:00-09:00 Morgenmad
09:00 Velkomst og gennemgang af program
09:30-12:00 Råvildtets livscyklus, færden, og opførsel efter påskydning. Herunder reaktion, flugtbillede og
udfordringer for schweisshunden
12:00-13:00 Frokost
13:00-14:00 Introduktion til eftermiddagens sporarbejde samt holdinddeling
14:00-17:00 Sporarbejde i terrænet
18:00-19:00 Aftensmad
19:00 Fremlæggelse af eftermiddagens sporing og hyggeligt samvær.
Søndag
08:00-09:00 Morgenmad
09:00-10:00 Noget om hundeegenskaber og udfordringer (forberedelse til mentaltestbanen)
10:00-12:00 Mentaltest på bane i terrænet
12:00-13:00 Frokost
13:00-14:00 De første resultater af forskningsprojektets del 1
14:00-15:00 Opsummering og afslutning.