Ingen bestyrelse – ingen forening
I den seneste periode har den siddende bestyrelse ikke formået at finde ekstra hænder. På den ekstraordinær generalforsamling, den 13. september 2022, blev det bekræftet, at foreningen må opløses.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Dansk Schweisshundeforening

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER 2022 KL.18:30,
DARE AKTIVITETSCENTER, STENSBJERGVEJ 45,
7840 HØJSLEV

Deltagere fra bestyrelsen:
Kenneth Jensen
Benny Frænde Jensen
Jesper Bentsen
Rene Toft (suppleant)
Allan Skriver (suppleant)
Der var 4 øvrige medlemmer til stede.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen
3. Valg til suppleanter
4. Indkomne forslag
5. Evt.

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte over til dagsordenens punkt

1. Valg af dirigent: Kaj Viggo Kræfting blev valgt som dirigent, der kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

2. Valg til bestyrelsen Der var ingen der ønskede at opstille til bestyrelsen.

3. Valg til suppleanter Punktet udgik da vi ikke kunnesamle en bestyrelse.

4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

5. Evt.

Da en bestyrelse ikke kunne vælges stillede formanden et forslag om at stemme om en lukning af foreningen. I henhold til foreningens vedtægter §10, kan foreningen opløses, hvis 2/3 af medlemmerne på den ekstraordinær generalforsamling beslutter en opløsning. Inden afstemningen drøftede vi forskellige muligheder og der var en god dialog om mange emner. Afstemningens resultatomkring opløsning af foreningen; 6 stemte foren opløsning. 3 stemte imod en opløsning.

Foreningen er dermed opløst.

Bestyrelsen drøftede herefter fordelingen af vores aktiver. Der var enighed om at alle medlemmer af foreningen modtager et gavekort. Resten af aktiverne øremærkes til formidlingsarbejde i Bliv Naturligvis, til formidling om schweisshundearbejdet med særligt fokus på hundens og hundeførerens arbejde formidlet i børnehøjde.

Kaj Viggo Kræfting
Dirigent