Kære medlemmer

 

Foreningens medlemsblad Schweisshunden udkommer i fremtiden i en elektronisk version. Dette skyldes primært to årsager: Dels har det vist sig at være en noget nær umulig opgave at skaffe artikler og indlæg nok til en enkelt årlig udgivelse ift. at sikre et fagligt højt niveau. Dels er omkostningerne forbundet med udgivelsen og fremsendelsen af den hidtidige bladudgave efterhånden blevet meget høj.

Også i Dansk Schweisshundeforening har situationen med Corona-virussen haft konsekvenser i og med, at alle vores planlagte prøver og kurser her i foråret er rykket/aflyst med et meget synligt resultat på indtægtssiden. Nye tider og nye, uforudsete udfordringer bevirker ofte, at man må tænke og handle anderledes – hvorfor initiativet med et elektronisk medlemsblad tages nu. Antal årlige udgivelser, indhold og form af den nye udgave er endnu ikke helt på plads. Vi glæder os til at dele resultatet med jer forhåbentlig snarest.

Sidste nyt ift. sporprøver i 2020 er vedr. foreningens Eliteschweissprøve, der afholdes den 15. august. På Fyn afholdes desuden almindelig schweissprøve den 8. august.

Vær i øvrigt opmærksom på foreningens Facebook-side, hvor vi også formidler foreningens formål med bl.a. træningsvideoer og tips til sporøvelser.

 

Alle medlemmer ønskes en rigtig god påske. 

Bestyrelsen