Sommerarrangement 2012

Årets Sommerarrangement foregår som altid den sidste weekend i august 25. og 26. august i Sødringholm
på nordsiden af indsejlingen til Randers Fjord og Gudenåen.
Programmet bliver ret så omfattende, og indeholder udfordringer, der er inddelt i tre kategorier, så alle
hunde bliver udfordret på et rimeligt niveau, uden dermed at blive udfordret ud over deres evner.

Programmet for weekenden ser således ud.
Lørdag d. 25. august
Indtil kl. 10.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 09.00 – 10.00 Morgenkaffe med rundstykker
Kl. 10.00 – 12.00 Velkomst
Indlæg om Individuel fært ved Morten Larsen og Michael Ramlau.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Udredning af spor i terrænet. Der bliver udlagt spor i 3 kategorier:
Hunde op til 3 timers niveau. Hundene bliver udfordret i løvskov med god bestand af
råvildt.
Hunde på 20 timers niveau. Hundene bliver udfordret i nåleskov med god bestand af
dåvildt.
Hunde på professionelt niveau. Hundene vil blive udfordret i åbent terræn og tæt
nåleskov med tæt bestand af dåvildt.
Hundene vil blive delt i de tre kategorier, og flere hunde vil hjælpe hinanden med at
udrede sporene.
Publikum kan følge med på sporene. Sporlægger forklarer undervejs.
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad og hyggeligt samvær. Jørgen Skovboe fra ”Nak & Æd” spiser med og
fortæller efterfølgende om udsendelserne, og brugen af nautren.

Søndag d. 26. August
Kl. 08.00 – 09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00 – 12.00 Udredning af spor i åbent engareal.
Sporene ender i en jagtsti med forskellige udfordringer for hundefører.
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 Afslutning og hjemrejse

 

Tilmelding:
Navn:
Evt. ledsager:
Adresse:
Tlf.:
Har hund(e) med:
Ankommer fredag:
Indkvartering inde(I)/telt(T)/campingvogn(C):
Specielle ønsker:
Der forefindes ikke sovesal, hvorfor alle der ønsker at overnatte indendørs selv skal medbringe
liggeunderlag eller madras.
Derimod forefindes et stort udendørsareal til teltslagning eller opstilling af campingvogn.
Send din bindende tilmelding på en mail til foreningens kasserer Finn Møller, og overfør tilmeldingsgebyr
på kr. 250,- til foreningens konto BG Bank reg.nr. 4955 konto 6841104. Mærk indbetalingen med teksten
”sommerarrangement.”
Vi glæder os til at se dig.