TAK FOR EN FANTASTISK OPSLUTNING omkring årets sommerarrangement… billeder og tekst vil hurtigst muligt være at finde her 😉

Du indbydes hermed til en spændende weekend i Vendsyssel den 26.-28. august 2022 i områderne omkring Bunken og Ålbæk plantage, hvor årets tema er Råvildtet.

Fredag aften afholdes generalforsamling i Dansk Schweisshundeforening. Nærmere info tilgår på mail ved tilmelding. Særskilt tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig.

Lørdag formiddag starter med præsentation af områderne ved Naturstyrelsen i Vendsyssel.
Efterfølgende er der indlæg omkring råvildtet som vildtart og eftersøgning på vores mindste hjortevildtsart. I løbet af lørdag tilbyder vi forskellige råvildtspor, der udfordrer tilmeldte hundeførere. Naturstyrelsen har stillet mere end 1.000 ha til rådighed til formålet. Vi forventer
afslutning søndag senest kl. 14 efter en formiddag med mulighed for sporarbejde i
selvarrangerede grupper.

Der er mulighed for overnatning på:
Lodskovvej Gl. Skole,
Råbjergvej 219
9982 Ålbæk

Der forefindes 40 indendørs sovepladser (sandsynligvis i sovesal), 4 toiletter og 3 baderum foruden opholdsrum og køkkenfaciliteter. Der er god plads udendørs til opstilling af telt,
campingvogn og lign.

Detaljeret program

Fredag
Fra kl. 16.00 Ankomst og indkvartering
18.00 – 21.00 Generalforsamling
21.00 – ? Hyggeligt samvær
Lørdag
07.30 – 08.30 Morgenmad samt ankomst og indkvartering af de resterende
09.00 – 09.30 Præsentation v/ skovfoged og schweisshundefører Søren Pedersen
09.30-10.30 Indlæg omkring råvildtarten og eftersøgning herpå
10.30 – 16.00 Jagtrelaterede eftersøgninger i skoven (råvildt)
18.00 – 20.00 Middag
20.00 – ? Hyggeligt samvær inkl. festligt indslag
Søndag
07.30 – 08.30 Morgenmad
08:30 – 13.00 Gruppespor og evt. testspor
13.00 – 14.00 Frokost og afslutning

Det praktiske
Prisen for deltagelse i sommerarrangementet er 350 kr. pr. deltager.
Medbring selv drikkevarer til fredag og lørdag aften.
Fordelingen af sovepladser sker efter først til mølle. Husk sengelinned/sovepose.
Husk at medbringe ”belønninger” til hunden, hvis dette er et must, idet det ikke kan forventes, at alle spor slutter ved et skind.

 

ÅRETS TEMA: Eftersøgninger på råvildt.

Af Jørgen Lang

Selv om ca. 90 % af eftersøgningerne med schweisshunde er på vores mindste og mest udbredte klovbærende vildtart rådyret, er der ofte mere fokus på kronvildteftersøgningerne. Sådan vil det nok altid være.

Der er jo trods alt mere prestige i at have et kronhjortegevir på væggen end en bukkeopsats. Hvis man ser på eftersøgningerne, er der også forskelle. Jeg vil forsøge at redegøre for, hvad man især skal tage sig i agt for på eftersøgninger efter råvildt.

Vi må aldrig glemme, at vildtets adfærd kan vi ikke ændre eller lave regler for. Den eneste mulighed er derfor, at vi bliver dygtige nok til at hamle op med vildtets sanser, og at intet overlades til tilfældighederne. Kort sagt skal det, uanset hvad vildtet gør for at slippe fra os, altid være os og hundene som trækker det længste strå, således at vi får fat i de anskudte dyr. Læs mere…

ÅRETS TEMA: RÅDYR

 

FORLØBSSKUD
Forløbsskud er en af de hyppigste anskydninger på vores mindste hjortevildtsart (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen (2020), 2020). Vidnesbyrd på anskudsstedet kan variere fra rørknogler, korte og/eller lange bølgede hår samt marv. Marven kan blødgøres imellem fingrene og efterligne smør… læs mere

TAPSKUD
Tapskud er den anskydningstype, der har lavest succesrate ift. positive eftersøgninger på vores mindste hjortevildtsart (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2020)… læs mere

 

WAIDSKUD
Waidskud på rådyr er ifølge seneste opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2020 den anskydningstype, der har højest succesrate ift. positiv eftersøgning. Waidskud er samtidig en af de hyppigste anskydninger, og i jagtåret 2019/2020 udgjorde den 19% af jagteftersøgningerne på råvildt… læs mere