Invitation til workshop: Om snithår og fremstilling af snithårsbøger

En undersøgelse af anskydningstyperne fra jagtsæsonen 2019/2020 viser, at træfpunktet i mange af anskydningerne på råvildt er ”ukendt eller strejfskud”.

Men hvor godt kender du snithårene på råvildt? Det kan denne workshop gøre dig klogere på. Samtidig kan du bidrage med egen erfaring til glæde for øvrige kolleger.

På workshoppen gives en grundlæggende instruktion i fremstilling af en snithårsbog, og vi starter sammen op på egne snithårsbøger, som du efterfølgende kan tage med hjem. Oplægsholder på workshoppen er tidl. reg. schweisshundefører Finn Møller.

Målgruppen for denne workshop er personer, der:

  • • Er registrerede schweisshundeførere og som gerne vil vide mere om, hvad snithår kan bidrage med på eftersøgningen
  • • Er aspiranter til Schweissregistret

Workshoppen afholdes:

  • • Onsdag d. 17.06.20 på adressen Urhanevej 2, 7470 Karup J

Tilmelding senest d. 03.06.20 til kasserer.ds@gmail.com

Spørgsmål kan rettes til: kristian.kenneth@gmail.com (tlf. 5117 82 99)

Dansk Schweisshundeforening inviterer foreningens medlemmer til workshop med baggrund i ønsket fra årets generalforsamling om mere erfaringsudveksling og vidensdeling