Dansk Schweisshundeforening’s

Formidling & Kurser

Formidling & kurser

Formålet med Dansk Schweisshundeforening er at fremme interessen for, – og viden om eftersøgning af klovbærende vildt.

Foreningen råder over kompetente schweisshundeførere som alle har en solid praktisk baggrund indenfor schweissarbejdet og som formidler denne viden til; jagtforeninger, jagttegnsundervisning, organisationer og andre som ønsker et fagligt indlæg omkring eftersøgning af klovbærende vildt.

Schweisshundeforeningen afholder kurser for potentielle hundeførere, som på sigt ønsker optagelse i schweissregistret. Kurset ønskes i særlig grad afholdt for hundeførere som bor i områder hvor der er et særligt behov, eller hvor eftersøgningsintensiteten er særlig lav.

Schweisshundeforeningen afholder kurser for hundeførere som er indkaldt til kvalifikationstest og foreningen tilstræber at skabe et netværk med lokale schweisshundeførere i form af en mentorordning.

Foreningen er behjælpelig med afvikling af kurser, såfremt der er ønske om disse. Kontakt foreningen via hjemmesiden.