Strategiplan for

Dansk Schweisshundeforening

 

 

Strategi- og handlingsplan 2019

for

Dansk Schweisshundeforening

 

Vision

Foreningens formål er at fremme interessen for – og viden om eftersøgning af klovbærende vildt.

Det naturlige valg

Foreningen skal være det naturlige valg for alle schweisshundeførere, jægere og sporinteresserede, der vil beskæftige sig med, og dygtiggøre sig inden for, eftersøgning af skadet klovbærende vildt.

Medlemmerne

Foreningen er åben for alle, der har interesse for schweisshundearbejdet. Foreningen har cirka 330 betalende medlemmer og fire æresmedlemmer. (pt. Carsten Batzlaff, Hans Peder Boldt, Jørgen Lang og Finn Møller)

Målet for 2019 er 375 betalende medlemmer.

Foreningen skal fremstå som et naturligt valg for personer eller foreninger, der ønsker at støtte schweisssagen i Danmark. Det er målet at de udgør 10% af foreningens medlemmer.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
På generalforsamlingen vælges, i ulige år, en formand.
På generalforsamlingen vælges i lige år 2 personer til bestyrelsen og i ulige år vælges 2 personer til bestyrelsen, for en 2-årig periode.
Valgbar til formand er medlemmer, som er, eller har været i Schweissregisteret , valgbar til bestyrelsen er 2 medlemmer som er, eller har været i Schweissregisteret og 2 ordinære medlemmer.
Der vælges hvert år 2 suppleanter med valgperiode på 1 år. 1 suppleant som er ordinært medlem og 1 suppleant som er, eller har været i Schweissregisteret.
De ordinære medlemmer der ønsker at opstille til valg, kan selvfølgelig godt være en tidligere eller nuværende schweisshundefører.
Der vælges revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer følgende poster: Næstformand, Kasserer, og sekretær.
Bestyrelsen udpeger redaktør af bladet, webredaktør mm.

Målsætning og handlingsplan

Dette afsnit beskriver, de resultater foreningen ønsker at opnå, og den handlingsplan der skal eksekveres.

Aspiranter til schweissregisteret

Foreningen skal danne rekrutteringsgrundlaget for de fremtidige schweisshundeførere. Vi er den forening i landet, hvor eftersøgning af klovbærende vildt og praktisk brug af hundene kan forenes og derfor skal foreningen være det naturlige valg for aspiranterne.

Foreningen skal i tæt dialog med Schweiss-sekretariatet, koordinatorerne og lokale schweisshundeførere kunne tilbyde uddannelse og træning i forbindelse med klargøring af den enkelte ekvipage frem til en kvalifikationstest.

En arbejdsgruppe nedsættes til videreudvikling af eksisterende koncept. I arbejdsgruppen kan øvrige medlemmer blive inddraget.

Foreningen tilstræber at opbygge en mentorordning, hvor aspiranten gives tilbud om, – og muligheden for, at komme med på eftersøgning i et passende omfang. Der tilbydes desuden råd og vejledning i træning af hundene og hvad man kan forvente i sin første tid i schweissregisteret.

 

Rekruttering

Foreningen skal spille en aktiv rolle i formidling i områder, hvor der er et særligt behov, i forhold til eftersøgningsintensiteten. Det kan ske i forhold til lokale arrangementer, foredrag, mentorordning m.v.

 

Arrangementer

Der afholdes et årligt sommerarrangement for medlemmer. Arrangementet forløber over den sidste weekend i august, og har et relevant fagligt indhold med islæt af nye træningsmetoder.

Der afholdes årligt en Eliteschweissprøve som tilstræbes at blive afviklet skiftevis i Jylland og på Sjælland.

Der afholdes i lige år et internatkursus for legitimerede Schweisshundeførere og aspiranter til schweissregisteret, over en weekend i marts måned i Nymindegab-lejren eller lignende internat. Seminaret skal indeholde en fornuftig blanding af foredrag, vidensdeling og eftersøgningsrelevante praktiske opgaver. Økonomien sikres via fondsmidler.

 

Kommunikation

Foreningen udgiver årligt bladet Schweisshunden, som indeholder fagligt relevante artikler, historier fra hundeførernes eftersøgninger og prøveresultater m.v.

Foreningen skal have en velfungerende hjemmeside, som bruges til formidling af vores formål; at fremme interessen for, – og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Siden skal holdes ajourført løbende og indeholde de aktiviteter som tilbydes vores medlemmer.

Hjemmesiden skal være omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter. Siden skal være opdateret med tilbud, prøver, schweissfaglige arrangementer og lignende.

Hjemmesiden skal stå klar inden 1. juli 2019

Bestyrelsen kigger på muligheden i brug af Facebook.

 

Økonomi

Foreningen skal have et solidt økonomisk fundament, som gør, at økonomien ikke er en hindring for nye tiltag. Der kan besluttes et tilmeldingsgebyr for medlems-arrangementer.

 

Den daglige drift

Den daglige drift skal dækkes af kontingentet, som fastsættes ud fra budgettet.

 

Projekter

Specifikke projekter skal fortrinsvis forsøges finansieret via tilskud fra fonde.

 

Download af Nyeste Strategi og handlingsplan

Hent her.

Tidligere Strategi & Handlingsplaner
På generalforsamlingen i 2014 fremlagde bestyrelsen Strategi- og handlingsplan 2014-2018 som du kan se i sin helhed HER.