Dansk Schweisshundeforening’s

Schweissprøver / Schweissprøve regler

Dansk Schweisshundeforenings prøver

 


18/4-2020 Fyn
26/4-2020 Nordjylland

 

Dansk Schweisshundeforening afholder hvert år et antal schweissprøver.

Prøverne bedømmes efter DKK´s regler.

DKK´s schweissprøveregler kan hentes her DKK Schweissprøveregler

Regler for foreningens Eliteschweissprøve kan ses her.

Regler for Schweisshundeforeningens  prøver uden dommerledsagelse kan hentes her.

Foreningen betragter DKK reglerne som minimumskrav og har vedtaget yderligere kvalitetssikring i form af:

  1. Dommere kan ikke afprøves på prøver, hvor de samtidig dømmer.
  2. Hjælpere kan ikke afprøves på prøver, hvor de er hjælpere.
  3. Dommere kan ikke dømme hunde af eget opdræt.
  4. Dommere kan ikke dømme hunde de ejer eller har ejet.
  5. Dommere kan ikke dømme nærtstående familiemedlemmer.
  6. Der betales kørepenge til hjælpere.
  7. Dommerliste meddeles foreningen

*) For hunde der ikke er registreret i DKK henvender man sig til DKK og får et startnummer, så kan hundweb benyttes til tilmelding.

Hunde for hvem evt. præmiering på 400m/20t ønskes stambogsført, skal tidligere have opnået 1 præmie på DKK anerkendt 400m/3t prøve
Ved tilmelding oplyses hvor og hvornår man har opnået 1. præmien.

Anmeldelsesfrist 14 dage.

Prøvegebyr:
400 m/3 timer: kr. 450
400 m/20 timer: kr. 500
1000 m/20 & 40 timer: kr. 850
Eliteschweissprøven: kr. 850
Tillæg rapportering: kr. 100
Prøve uden dommerledsagelse: kr. 850

Prøvegebyr betales gennem hundeweb når prøver tilmeldes eller ved eliteprøver bedes der indbetalt på:
Danske Bank registreringsnummer: 4426 kontonummer:.6841104
Vigtigt: Prøvestedet angives i feltet “Tekst på modtagerens kontoudskrift”

Anmeldelsesblanket til Eliteschweissprøven kan hentes her
Anmeldelsesblanketten sendes automatisk til prøvelederen for den pågældende prøve, når tilmeldingen sker fra foreningens hjemmeside.

Eksempel på Eliteschweissprøve
Skematisk illustration af sporenes opbygning på Eliteschweissprøven i 2011.
Af skitsen fremgår følgende elementer:Tilbagegang (med stifinderafledning)
Krydsning af vej i bue efter spids vinkel, hvor spidsen rører vejsiden.
Stjerne
Rundkørsel
Knæk
500 meter Hetz med tilbagegang.